setswana

se ke batlang gonna sona

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 1. rapper

  1. 👍
  2. 👎
 2. TLHAMO

  1. 👍
  2. 👎
 3. Se ke batlang go nna sona mo botshelong tlhamo

  1. 👍
  2. 👎
 4. Tlhamo ka she ke batlang go nna sona

  1. 👍
  2. 👎
 5. lepodisi

  1. 👍
  2. 👎
 6. Nna nka rata go nna Mobatlisisi(Researcher).Ke rata go ithuta ka dilo tse di ntšhwa le go batlisisa.Nka rata go batlisisa setlhare se se ka fodisang HIV. HIV Ke bolwetsi bongwe bo bo tshwereng batho Ba le bantsi.Batho bao Ba feletsa Ba bolaya ke bona bolwetsi bo.

  1. 👍
  2. 👎
 7. Se ke batlang gonna sona fa ke gola

  1. 👍
  2. 👎
 8. Ke kopa thuso ka tlhamo ya ' Khumo le lehuma di lala mmogo'

  1. 👍
  2. 👎

Araba potso ena

Lebitso la pele

Karabo ea Hau